Hillsea miljöval

Att använda Hillseas produkter ska kännas som ett tryggt miljöval. Hillsea strävar efter miljömedvetenhet i både närmiljö och i den globala miljön.

Saker som Hillsea gör i sitt miljötänk och arbete.

  • Använda sig av leverantörer och tillverkare som är miljöcertifierade.
  • Närproducerat, transporter och order mm.
  • Minimera emballage i olika former och erbjuda olika alternativ vid försäljning och leverans.
  • Producera och tillverka 80% i Sverige, 20% import från andra länder.
  • Att Hillseas produkter ska användas i många år. 
  • Kvalitetsprodukter.