Om plast

Vad är egentligen plast?

Ett plastmaterial består oftast av en så kallad polymer och olika tillsatser. En polymer är uppbyggd av en lång kedja av likadana molekyler, monomerer, till exempel eten, vinylklorid eller styren. Tillsatserna, till exempel mjukgörare, stabilisatorer, antistatmedel och färgämnen, används för att påverka plastens egenskaper. Tillsatser används också för att underlätta vid tillverkningen av plast.

SmartSpoon tillvekas av PP - Propenplast

PP är en termoplastisk polymer och bildar tillsammans med PE olefinplastgruppen. PP finns både som homopolymer och sampolymer och räknas till en av de miljövänligaste plasterna.

Egenskaper: Miljövänlig. God screen- och tryckbarhet. God tålighet mot kemikalier. Låg densitet. Goda dielektriska egenskaper.

Kemiskt namn: Polypropen

SmartSpoon tillverkas Sverige av A- plast. A- plast  är  SO 14001 certifiering - Miljöcertifiering och  ISO 9001 certifiering / revision - kvalitetscertifiering

Använd SmartSpoon i många år, tänk på miljön!